SELL ทักษะการขาย

โปรแกรม LEAD® ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างความเชื่อมั่นกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า นำเสนอจุดเด่นของสินค้า ตอบคำถามที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจซื้อ ปิดการขาย และสร้างความประทับใจจนลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำและแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อ

การอบรมโปรแกรม LEAD® ช่วยเพิ่มทักษะและเทคนิคให้พนักงานขายสามารถเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้า

LEAD® เป็นโปรแกรมให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้พนักงานขายในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โปรแกรมของเราครอบคลุมทักษะรอบด้านที่จำเป็นต่อการสร้างความประทับใจต่อกลุ่มเป้าหมายด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญในตัวสินค้าและบริการ การดึงความสนใจด้วยความแตกต่างและประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากสินค้า และการโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อสินค้า

เนื้อหาหลักของโปรแกรม LEAD® ได้แก่:

 • การสร้างความน่าเชื่อถือและความประทับใจเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายต้องการร่วมงานกับคุณ
 • การสร้างความเชื่อมั่นผ่านการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ความรู้เฉพาะทาง
 • การโน้มน้าวการตัดสินใจโดยถามคำถามเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม
 • การตอบคำถามเรื่องราคาและข้อโต้แย้งที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างมืออาชีพ
 • ปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Legitimize your presence (เริ่มการขายอย่างมั่นใจ)

  เรียนรู้การพัฒนาทักษะการโน้มน้าว แนะนำสินค้าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง และนำเสนอความสำเร็จของแบรนด์

 • Explore customer issues (ค้นหาปัญหาของลูกค้า)

  เรียนรู้วิธีระบุปัญหาหลัก เตรียมเช็คลิสต์คำถามสำหรับเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างในการสื่อสารกับลูกค้า

 • Accentuate the Client's interest (เน้นย้ำความสนใจของลูกค้า)

  เรียนรู้วิธีวิเคราะห์แรงจูงใจที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า สร้างบทสนทนาที่มีน้ำหนัก และตอบคำถามที่เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างมืออาชีพ

 • Drive the decision (ขับเคลื่อนการตัดสินใจ)

  เรียนรู้วิธีสรุปการนำเสนอสินค้า นำลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการขาย และปิดการขายอย่างมั่นใจ

ทำไมธุรกิจชั้นนำจึงเชื่อมั่นในคอร์สอบรมทักษะการขาย LEAD® จาก OPTIMA Consulting Ltd.

OPTIMA Consulting Ltd. เข้าใจว่าไม่มีสูตรสำเร็จในการพัฒนาทักษะการขายที่ใช้ได้กับทุกองค์กร เราได้พัฒนาโปรแกรมอบรมทักษะการขายขึ้นให้เหมาะกับวัฒนธรรม จุดประสงค์ และรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

เพียงเล่าให้ OPTIMA ฟังเกี่ยวกับยอดขายระยะสั้นและระยะยาว ฝ่ายขาย และอุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญ โค้ชของเราจะออกแบบคอร์สอบรม ซึ่งประกอบไปด้วยเวิร์คช็อปและเนื้อหาบทเรียนต่างๆ ที่จะช่วยฝ่ายขายของคุณพัฒนาได้ตามเป้าหมาย

ทีมงานฝ่ายขายของคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 • การนำเสนอสินค้าและบริการ และการปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
 • กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้เข้าใจกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • การนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
 • เทคนิคการต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์และจุดอ่อนที่ยังต้องได้รับการพัฒนา
 • ข้อเสนอแนะและคำแนะนำรายบุคคล รวมถึงทักษะการขายจากโปรแกรมอบรม LEAD® ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน

โปรแกรม LEAD® เหมาะกับใคร

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่อยากพัฒนากลยุทธ์การขายของตนเอง และเพิ่มศักยภาพทีมงานฝ่ายขายในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

ธุรกิจในหลากหลาย อุตสาหกรรม

ทีมงานทุกขนาด

Sales Managers

Managing Directors

เจ้าของธุรกิจ

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้