ทีมที่ปรึกษาของเรา

วิทยากรที่ผ่านการรับรองและมากด้วยประสบการณ์ขายที่พร้อมช่วยทีมงานของคุณเพิ่มรายได้ให้องค์กรและก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นสูงสุด

Vincent-Pourre

Vincent Pourre
Managing Director

OPTIMA Training & Consulting

คุณ Vincent จบปริญญาโทจาก ISEM Business School และมีประสบการณ์กว่า 20 ปีในฐานะผู้บริหารด้านการขายและการวิเคราะห์ในหลากหลายตำแหน่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย

Aekorn-Boontanacin

Ajarn Aekorn

Master Coach & Trainer

ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ: การเงิน, ประกันภัย, ลูกค้าสัมพันธ์, สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG)

ประสบการณ์กว่า 10 ปีในฐานะวิทยากรโปรแกรมอบรมทักษะการขาย เชี่ยวชาญด้านการโค้ช การสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะผู้นำ

ผ่านการรับรองในฐานะ Associate Certified Coach จาก International Coach Federation (ICF)

ผ่านการรับรองในฐานะ NLP Certified Practitioner

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Daorach_ID-r1

Ajarn Daorach

Senior Consultant

ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ: การผลิต, การแสดงสินค้า, สื่อ

ประสบการณ์ด้านการขายกว่า 20 ปีในวงการธุรกิจ B2B

ผ่านการรับรองในฐานะ Certified Sales Trainer + HROD จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Trimin-Kasemwiratpong

Ajarn Trimin

Senior Consultant

ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ: ธนาคาร, โทรคมนาคม, ปิโตรเครมี, ยานยนต์

ผ่านการรับรองในฐานะ Professional Certified Coach จาก International Coach Federation (ICF)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมที่ปรึกษาจาก OPTIMA พร้อมช่วยให้ทีมฝ่ายขายของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น

หากคุณมีแผนการเติบโตที่พร้อมรุกตลาด

หากทีมงานฝ่ายขายของคุณต้องการการอบรมเพิ่มทักษะเฉพาะทาง

หากคุณต้องการว่าจ้างบุคลากรเพิ่ม