ทีมที่ปรึกษาของเรา

วิทยากรที่ผ่านการรับรองและมากด้วยประสบการณ์ขายที่พร้อมช่วยทีมงานของคุณเพิ่มรายได้ให้องค์กรและก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นสูงสุด

img-Sopawan-Yodmunee

Sopawan Yodmunee
Head of Operations

“ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้, ฉันฝัน, เชื่อ และฉันก็ทำได้!”

ผู้บริหารการขายและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาที่แข็งแกร่งซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารการขายและการต้อนรับมากกว่า 15 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องสาขาของบริษัทที่มีการเติบโตสูงเกินไปประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

Vincent-Pourre-Director

Vincent Pourre
Managing Director

OPTIMA Training & Consulting

คุณ Vincent จบปริญญาโทจาก ISEM Business School และมีประสบการณ์กว่า 20 ปีในฐานะผู้บริหารด้านการขายและการวิเคราะห์ในหลากหลายตำแหน่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย

img-thiranut-chankhot-r1

Thiranut Chankhot
General Manager

ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปีในด้าน Recruitment ให้แก่ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ คุณทีน่าพร้อมที่จะทำความเข้าใจความต้องการของคุณในการสรรหาบุคลากรและช่วยให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความสามารถในงานที่ใช่

Read more

img-Ajarn-Aekorn

Ajarn Aekorn

Master Coach & Trainer

ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ: การเงิน, ประกันภัย, ลูกค้าสัมพันธ์, สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG)

ประสบการณ์กว่า 10 ปีในฐานะวิทยากรโปรแกรมอบรมทักษะการขาย เชี่ยวชาญด้านการโค้ช การสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะผู้นำ

ผ่านการรับรองในฐานะ Associate Certified Coach จาก International Coach Federation (ICF)

ผ่านการรับรองในฐานะ NLP Certified Practitioner

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Daorach_ID-r1

Ajarn Daorach

Senior Consultant

ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ: การผลิต, การแสดงสินค้า, สื่อ

ประสบการณ์ด้านการขายกว่า 20 ปีในวงการธุรกิจ B2B

ผ่านการรับรองในฐานะ Certified Sales Trainer + HROD จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Trimin-Kasemwiratpong

Ajarn Trimin

Senior Consultant

ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ: ธนาคาร, โทรคมนาคม, ปิโตรเครมี, ยานยนต์

ผ่านการรับรองในฐานะ Professional Certified Coach จาก International Coach Federation (ICF)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมที่ปรึกษาจาก OPTIMA พร้อมช่วยให้ทีมฝ่ายขายของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น

หากคุณมีแผนการเติบโตที่พร้อมรุกตลาด

หากทีมงานฝ่ายขายของคุณต้องการการอบรมเพิ่มทักษะเฉพาะทาง

หากคุณต้องการว่าจ้างบุคลากรเพิ่ม