บริการให้คำปรึกษาและจัดหาทรัพยากรบุคคล

OPTIMA Consulting Ltd. ช่วยองค์กรธุรกิจสร้างทีมงานเปี่ยมศักยภาพ

img-high-performance-workforce

เราผสมผสานเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยให้ธุรกิจบรรลุประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวคือการเฟ้นหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น และมีศักยภาพในการเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ

OPTIMA ร่วมกับ Olympia Search & Recruitment ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเราเพื่อให้บริการค้นคว้าข้อมูล คัดเลือกผู้สมัคร ว่าจ้าง รวมถึงบริการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับบุคลากรมากคุณภาพ

ด้วยเครื่องมือประเมินศักยภาพบุคลากรขั้นสูง กระบวนการสัมภาษณ์ที่เข้มข้น และโปรแกรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพที่เป็นที่ยอมรับ OPTIMA และ Olympia เป็นผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร เราพร้อมสร้างทีมงานมืออาชีพที่จะนำพาองค์กรของคุณไปสู่ความสำเร็จ

เครื่องมือประเมินความสามารถสำหรับการคัดเลือกผู้สมัคร

แบบประเมิน Work Behavior Inventory (WBI) บ่งบอกบุคลิกในการทำงานของผู้สมัครแต่ละคน โดยอธิบายถึงพฤติกรรมการทำงานและปฏิสัมพันธ์ ซึ่งบุคลิกเหล่านี้มักส่งอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้สมัครแต่ละราย

img-work-behavior-inventory

แบบประเมินฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เฟ้นหาบุคลิกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะ และช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้:

Leadership – แบบประเมิน WBI บ่งบอกรูปแบบภาวะผู้นำของผู้รับการประเมิน รวมถึงเสริมคำอธิบายอย่างละเอียดถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่รูปแบบภาวะผู้นำดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีประสิทธิภาพ

Development – แบบประเมิน WBI เผยจุดแข็งและข้อจำกัดของบุคลากรแต่ละราย รวมถึงชี้โอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างตรงจุด

Team Building – ความเข้าใจในบุคลิกและรูปแบบการทำงานที่หลากหลายของสมาชิกในทีมคือหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Talent Management – แบบประเมิน WBI ช่วยเฟ้นหาบุคลากรความสามารถสูง และบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต

img-wbi
img-four-leadership-styles
img-success-profiles

กระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร

OPTIMA และ Olympia ใช้หลักการ STAR และเทคนิคการสัมภาษณ์แบบอิงพฤติกรรม(Behavior-based interview)