ที่ปรึกษา hr ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลระดับองค์กร

OPTIMA Consulting Ltd. ช่วยองค์กรธุรกิจสร้างทีมงานเปี่ยมศักยภาพ

img-high-performance-workforce

เราผสมผสานเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยให้ธุรกิจบรรลุประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวคือการเฟ้นหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น และมีศักยภาพในการเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ

OPTIMA ร่วมกับ Olympia Search & Recruitment ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเราเพื่อให้บริการค้นคว้าข้อมูล คัดเลือกผู้สมัคร ว่าจ้าง รวมถึงบริการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานใหม่เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับบุคลากรมากคุณภาพ

ด้วยเครื่องมือประเมินศักยภาพบุคลากรขั้นสูง กระบวนการสัมภาษณ์ที่เข้มข้น และโปรแกรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพที่เป็นที่ยอมรับ OPTIMA และ Olympia เป็นผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร เราพร้อมสร้างทีมงานมืออาชีพที่จะนำพาองค์กรของคุณไปสู่ความสำเร็จ

เครื่องมือประเมินความสามารถสำหรับการคัดเลือกผู้สมัคร

แบบประเมิน Work Behavior Inventory (WBI) บ่งบอกบุคลิกในการทำงานของผู้สมัครแต่ละคน โดยอธิบายถึงพฤติกรรมการทำงานและปฏิสัมพันธ์ ซึ่งบุคลิกเหล่านี้มักส่งอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้สมัครแต่ละราย

img-work-behavior-inventory

แบบประเมินฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เฟ้นหาบุคลิกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จของบุคลากรในองค์กรโดยเฉพาะ และช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้:

Leadership – แบบประเมิน WBI บ่งบอกรูปแบบภาวะผู้นำของผู้รับการประเมิน รวมถึงเสริมคำอธิบายอย่างละเอียดถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่รูปแบบภาวะผู้นำดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีประสิทธิภาพ

Development – แบบประเมิน WBI เผยจุดแข็งและข้อจำกัดของบุคลากรแต่ละราย รวมถึงชี้โอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างตรงจุด

Team Building – ความเข้าใจในบุคลิกและรูปแบบการทำงานที่หลากหลายของสมาชิกในทีมคือหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Talent Management – แบบประเมิน WBI ช่วยเฟ้นหาบุคลากรความสามารถสูง และบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต

img-wbi
img-four-leadership-styles
img-success-profiles

กระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร

OPTIMA และ Olympia ใช้หลักการ STAR และเทคนิคการสัมภาษณ์แบบอิงพฤติกรรม(Behavior-based interview)

ลูกค้าของเราแบ่งปันประสบการณ์การทำงานกับ OLYMPIA Recruitment

I launched the CITEL Regional office to develop the business in South-East Asia, and a key objective was to build the local team. Finding the right people to start the operations and turn the opportunities into new business.
Here comes OLYMPIA Team of experts who understood the profiles I needed, were able to find them, and then supported me during the entire recruitment process. I very much appreciated the high-quality service and efficiency, and the attention OLYMPIA paid to the specific needs of a fast-growing medium size company.

Isabell

Isabelle RIVIERE-CAZAUX
APAC Regional Manager
CITEL

Putting together a strong team is all about tangible tasks and results, finding the right people with the perfect match in terms of skills and company culture. The OLYMPIA team took the time to fully understand what English Gang is all about from our roots to our customers before putting together a straight forward plan for us to move ahead with our recruitment. From designing the Job descriptions to the selection, interviews, and onboarding of the candidates, the value provided by OLYMPIA is outstanding and they have been a key factor of growth for our business. I can't recommend them enough

Robert Kawada

Robert Kawada
Managing Director
English Gang