หลักสูตรอบรมการสร้างแนวคิดและแรงจูงใจ MIND

หลักการ MIND ช่วยให้ทีมขายก้าวข้ามความท้าทาย ผ่านทักษะแนวคิดเชิงบวก ที่ช่วยรักษาแรงผลักดันและความมั่นใจในสถานการณ์ไม่แน่นอน

หลักสูตรอบรม MIND ช่วยให้ทีมขายของคุณทำงานด้วยแนวคิดแบบผู้ชนะ

หลักการ MIND นำแนวคิดของแชมป์กีฬามาประยุกต์ในงานขายเพื่อช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรในทีมพัฒนาและรักษาแนวคิดแบบผู้ชนะ ผ่านความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์ที่ส่งอิทธิพลต่อการปิดการขาย พร้อมเรียนรู้เทคนิคการบรรลุเป้าหมายเมื่อมีโจทย์ที่ท้าทาย

หัวใจของหลักการ MIND:

 • ตั้งเป้าหมายและแก้ไขปัญหา
 • เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์พื้นฐาน 7 รูปแบบ
 • เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนการประชุม
 • พัฒนาสมาธิและความสามารถในการจดจ่อ
 • การรักษาความมุ่งมั่นเมื่อล้มเหลว
 • M

  เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายแบบ SCORE ปัจจัยเพิ่มแรงจูงใจ 4 ประการของแชมป์กีฬา และการเสริมสร้างจิตใจที่แข็งแกร่ง

 • I

  สังเกตอารมณ์พื้นฐาน 7 รูปแบบ เทคนิคเตรียมรับความกดดันในที่ประชุม และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม

 • N

  พัฒนาทักษะการสังเกตและการฟัง เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อชนะก่อนการประชุม และการรักษาแรงจูงใจ

 • สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เรียนรู้เทคนิคภาษากาย และฟื้นตัวจากความล้มเหลวอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนานิสัยแห่งความมุ่งมั่น

หลักการ MIND เหมาะกับใคร?

ผู้นำองค์กรธุรกิจในภาคส่วนที่มีการแข่งขันสูงที่ตระหนักว่าความมุ่งมั่นและจิตใจที่แข็งแกร่งคือหัวใจของความสำเร็จ

องค์กรที่กำลังเผชิญความท้าทายด้านการปฏิบัติการ

องค์กรในภาคส่วนที่มีการแข่งขันสูง

ทีมขายที่ต้องการแรงผลักดัน

ผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการจัดการความล้มเหลว

ทีมขายที่ต้องการแรงจูงใจเชิงบวก

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้