บริหารทีมขายเพื่อความสำเร็จ ด้วยหลักสูตรอบรมพนักงานขาย

หลักการ TEAM ช่วยให้ผู้บริหารทีมขายขับเคลื่อนทีมงานสู่ความสำเร็จด้านยอดขายผ่านการสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร TEAM ช่วยติดอาวุธให้ผู้บริหารทีมขายปลดล็อคศักยภาพของทีมงาน

หลักการ TEAM ออกแบบมาให้ผู้บริหารทีมขายและผู้บริหารแผนกอื่น ๆ ให้คำแนะนำทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การเลือกใช้เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละคนในทีม สังเกตจุดแข็ง สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นมิตร และช่วยให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร TEAM จาก OPTIMA ช่วยวางรากฐานสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนทีมงานสู่ความสำเร็จด้านยอดขาย ผู้บริหารจะได้เรียนรู้จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการสร้างทีมงาน และการให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารที่มักเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เคล็ดลับการเพิ่มความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรที่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จที่ไม่ได้คาดเดามาก่อน และอีกมากมาย

หัวใจของหลักการ TEAM

 • สร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกับสมาชิกในทีม
 • สร้างแรงจูงใจ และให้คำแนะนำรายบุคคลที่เหมาะสมกับสมาชิกทีมฝ่ายขาย
 • เลือกใช้รูปแบบการนำทีมที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
 • พัฒนาเทคนิคการโค้ชทีมและการให้คำปรึกษา
 • เรียนรู้วิธีดำเนินการประชุมทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างและสื่อสารเป้าหมายของทีมอย่างชัดเจน
 • T

  เรียนรู้การประเมินระดับความมั่นใจและทักษะการขายของทีมงาน สังเกตปัญหาด้านแรงจูงใจ และทำความเข้าใจเป้าหมายของทีมงาน

 • ฝึกการสัมภาษณ์ การให้คำปรึกษาผ่านการพูดคุยรายบุคคล รวมถึงเรียนรู้วิธีตั้งเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน แสดงความยินดี และติชมโดยใช้หลักการ DESC

 • บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม ช่วยเหลือทีมงานระหว่างการเจรจาต่อรองกับลูกค้า ประเมินเทคนิคที่ทีมงานเลือกใช้ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

 • M

  เรียนรู้วิธีดำเนินประชุมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันในทีม และออกแบบเวิร์คช็อปที่ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากร

หลักสูตร TEAM เหมาะกับใคร

ผู้นำองค์กรธุรกิจในภาคส่วนที่มีการแข่งขันสูงที่ต้องการเสริมทักษะการต่อรองให้ทีมขาย

ผู้บริหารทีมขายที่ทำงานประจำพื้นที่ และบริหารงานทางไกล

ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้บริหารแผนก

ผู้บริหารทีมที่ต้องการสร้าง แรงบันดาลใจและพัฒนาทีมงาน

ผู้บริหารทีมที่มองหาหลักการให้คำปรึกษาสำหรับทีมงานยุคใหม่

เหตุผลที่องค์กรชั้นนำเลือกหลักสูตรอบรมผู้บริหารทีมขาย TEAM OPTIMA Consulting Ltd.?

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจแข่งขันกันอย่างเข้มข้น วิสัยทัศน์องค์กร กลยุทธ์ และบุคลากรฝ่ายขายที่มีประสิทธิภาพอาจไม่เพียงพออีกต่อไป องค์กรยังต้องการผู้บริหารทีมขายที่สามารถนำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน และสามารถขับเคลื่อนทีมงานไปสู่ความสำเร็จผ่านการให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์กับสไตล์การทำงานของสมาชิกในทีม

ผู้บริหารทีมขายของคุณจะได้เรียนรู้หลักการโค้ชสมาชิกในทีม พร้อมทักษะด้านการสื่อสารและด้านจิตวิทยาที่จำเป็นต่อการสร้างทีมงานฝ่ายขายที่แข็งแกร่ง และพร้อมทุ่มเทเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตรอบรมทักษะการบริหารทีมจาก OPTIMA ออกแบบมาให้ผู้บริหารทีมขายของคุณเรียนรู้ทักษะเหล่านี้:

 • เรียนรู้วิธีสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ให้สมาชิกทีมสามารถแสดงศักยภาพและจุดด้อยได้อย่างมั่นใจ
 • เข้าใจบุคลิกที่แตกต่างกันของสมาชิกในทีม และเลือกใช้วิธีให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
 • เชี่ยวชาญในหลักการโค้ชทีมและประยุกต์ใช้กับสมาชิกในทีมได้อย่างเหมาะสม
 • รู้จักเทคนิคการสร้างความท้าทายในรูปแบบและจังหวะที่เหมาะสม เพื่อผลักดันศักยภาพที่แท้จริงของสมาชิกในทีม
 • สื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กรอย่างชัดเจน พร้อมขับเคลื่อนทีมงานไปสู่เป้าหมายด้วยวิธีการที่ปฏิบัติได้จริง

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้