หลักสูตรอบรมความเป็นเลิศด้านทักษะ ลูกค้าสัมพันธ์ CARE

บรรลุเป้าหมายได้ง่ายกว่า เมื่อทีมขายของคุณมีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า

เรียนรู้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนสำคัญ

OPTIMAเชื่อว่าความเป็นกันเองกับลูกค้าและการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นสองหลักการที่แตกต่างกันเพราะหลักการแรกเป็นปัจจัยพื้นฐานที่องค์กรธุรกิจพึงมีในขณะที่หลักการที่สองคือหัวใจของความสำเร็จที่ทีมที่ปรึกษามากประสบการณ์ของเราพร้อมถ่ายทอดให้บุคลากรทีมขายของคุณ

หัวใจของหลักสูตร Customer Centricity:

  • มองปัญหาจากมุมของลูกค้า
  • เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างชัดเจน
  • เจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า
  • พัฒนาทักษะการฟังด้วยหัวใจ
  • ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่คาดเคลื่อน

ทะนุถนอม (Nurturning)

ดูแลประสบการณ์ของลูกค้าทุกขั้นตอน

เข้าใจ (Understanding)

เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

ใส่ใจ (Caring)

รู้จักเห็นอกเห็นใจลูกค้า

ชนะใจผ่านการ
กระทำ (Acting)

สร้างประสบการณ์ที่ดีเกินความคาดหวังของลูกค้า

img-teaching-team

หลักสูตรอบรม Customer Centricity เหมาะกับใคร

ผู้นำองค์กรธุรกิจในภาคส่วนที่มีการแข่งขันสูงที่ต้องการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ผู้บริหารทีมขายที่ทำงานประจำพื้นที่และบริหารงานทางไกล

ผู้บริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้บริหารแผนก

ทีมขายที่ต้องดูแลลูกค้าที่มีความต้องการสูง

ทีมที่ต้องการสร้างเสียงตอบรับที่ดีขึ้นจากลูกค้า

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้

ลูกค้าของเราแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ทักษะลูกค้าสัมพันธ์

เราได้รับการตอบรับในทางที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมทีมเกี่ยวกับโปรแกรมทักษะการบริการลูกค้า ผู้เข้าร่วม อบรมมีความประทับใจกับเรื่องที่เรียนโดยเฉพาะความสามารถของผู้สอนในการปรับเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของเรา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการจัดฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมนี้

Chris Regel

Jesper Larsen
Managing Director
Air & Sea Logistics Southeast Asia (Dachser)