Fundamental Sales Skills

เรียนรู้แนวคิดและทักษะของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ

โปรแกรมอบรมพนักงานขายที่ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

โปรแกรมอบรม Fundamental Sales Skill โดย OPTIMA แนะนำทักษะที่เป็นรากฐานสำคัญของการดึงความสนใจกลุ่มเป้าหมาย ทีมงานของคุณจะได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โน้มน้าวการตัดสินใจ และปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านบทเรียนดิจิตัลและการอบรมในสำนักงาน

ข้อดีของโปรแกรมอบรม Fundamental Sales Skills โดย OPTIMA:

 • ประสบความสำเร็จในการแนะนำสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์
 • เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถ่องแท้และตอบคำถามกลุ่มเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
 • เรียนรู้เทคนิคการขายที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขาย
 • คาดเดาข้อโต้แย้งและโน้มน้าวการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์
img-impactful-training-for-aspiring-sales-professionals

โปรแกรมอบรม Fundamental Sales Skills โดย OPTIMA ครอบคลุมสามบทเรียนหลัก:

ทักษะและเทคนิคเพื่อพิชิตใจกลุ่มเป้าหมาย

 • เหตุผลเบื้องหลังและวิธีเตรียมพร้อมการแนะนำสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์
 • เทคนิคดีงความสนใจกลุ่มเป้าหมาย
 • การรับมือกับคำถามของลูกค้า
 • เทคนิคการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย

4x20 นาที

เทคนิคการขายและหลักการ LEAD

 • เริ่มบทสนทนาอย่างมั่นใจ
 • สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • โฟกัสสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ: นำเสนอสินค้าและบริการ
 • โฟกัสสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ: โต้ตอบข้อโต้แย้งอย่างมีชั้นเชิง
 • โน้มน้าวการตัดสินใจ

5x45 นาที

การจัดการข้อโต้แย้ง

 • การจัดการข้อโต้แย้ง: ฝึกฝนโดยใช้เทคนิคและหลักการหลากหลาย
 • สถานการณ์ที่ท้าทายและข้อขัดแย้ง

2x20 นาที

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

มากกว่า 160 บทเรียนอัพเดทห้องสมุดดิจิตัลทุกเดือนใช้งานง่ายและเอื้อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากทีมที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้