สัมมนา

โปรแกรมอบรมทักษะความเป็นผู้นำ เทรนนิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป และเทรนนิ่งในบริษัทสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร

เสริมสร้างทักษะเพื่อการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

โปรแกรมอบรมทักษะความเป็นผู้นำ โดย OPTIMA มุ่งเน้นการต่อยอดศักยภาพและทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาผู้นำที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และพัฒนาแนวทางเพื่อพาองค์กรฝ่าความท้าทายในยุคดิจิตัลได้อย่างประสบความสำเร็จ

โปรแกรมของเราออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในทุกระดับ โดยหลักสูตรของเราถ่ายทอดโดยทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความสามารถ เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้เข้าอบรมทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าอบรมรุ่นใหม่ บุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

img-seminars

หลักสูตรอบรมของเราประยุกต์วิธีการเรียนการสอนที่เป็นที่นิยมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาเฉพาะ

โปรแกรมอบรมของเราปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ

บทบาทสมมติ

เราถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด

หลากหลายช่องทาง

เราใช้สื่อการเรียนการสอนหลากหลายที่รวมถึงวีดีโอ เสียง และกิจกรรมในห้องอบรม

เนื้อหาที่เพลิดเพลิน

เราถ่ายทอดบทเรียนในบรรยากาศที่สนุกและเอื้อต่อการเรียนรู้

แบบฝึกหัดหลังการอบรม

เราติดตามผลการทำแบบฝึกหัดรายบุคคลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรู้

สร้างทีมผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

โปรแกรมอบรมของเราถ่ายทอดความรู้ในบรรยากาศที่สนุกและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ

เทรนนิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมอบรมทักษะผู้นำของเรายินดีต้อนรับผู้ที่เล็งเห็นศักยภาพและมีความสนใจในการบริหารจัดการ

เพิ่มเติม

เทรนนิ่งสำหรับบริษัท

ทีมงานของเราพร้อมออกแบบและให้บริการอบรมที่สำนักงานของคุณ

เพิ่มเติม

ตัวเลขความสำเร็จของ Halifax

1990

ก่อตั้ง ณ กรุงปารีส,
ประเทศฝรั่งเศส

1

จำนวนสำนักงาน
ทั่วโลก

1

จำนวนผู้ให้คำปรึกษาด้านการขายทั่วโลก

1

ภาษาที่ใช้ในการอบรม เช่นภาษาไทย จีน และอีกแปดภาษายอดนิยม

100

ลูกค้าปัจจุบันในหลากหลายอุตสาหกรรม

สัมมนาพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก