Sales Leadership Program

พัฒนาบุคลากรสู่โค้ชด้านการขายที่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของสมาชิกในทีม

สร้างทีมงานฝ่ายขายที่ประสบความสำเร็จ

ผู้จัดการฝ่ายขายมักประสบความสำเร็จในการนำเสนอสินค้าและบริการ แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารบุคลากรในทีมเสมอไป ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกในความดูแลไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ OPTIMA จึงมอบบริการอบรมโปรแกรม Sales Leadership ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายด้วยเทคนิคและหลักการคัดเลือกพนักงานขายที่มีศักยภาพ การพัฒนาความสามารถของสมาชิกในทีมที่มีผลงานโดดเด่น และการขับเคลื่อนทีมงานให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น

ข้อดีของโปรแกรมอบรม Sales Leadership โดย OPTIMA:

 • รู้จังหวะในการสังเกต สั่งการ โค้ช และทำงานร่วมกับพนักงานขายภายใต้ความดูแล
 • พัฒนาทักษะและผลักดันพนักงานขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • ให้คำติชมที่มีประโยชน์ในการช่วยสมาชิกในทีมพัฒนาผลงาน
 • จัดสัมภาษณ์ ประชุมรายบุคคล และเวิร์คช้อปอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมอบรม Sales Leadership โดยOPTIMA ครอบคลุมสามบทเรียนหลัก

การบริหารการขายและหลักการ BOSS

 • วิธีจัดการสถานการณ์โดยคำนึงจากบริบทและหน้าที่
 • เทคนิคการติชม (การสนับสนุน การถ่ายทอดข้อมูล)
 • เทคนิคการจัดประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

4x45 นาที

คัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการปรับการสัมภาษณ์งานให้เหมาะกับผู้สมัคร
 • เทคนิคการกำหนดเป้าหมายของการสัมภาษณ์
 • เทคนิคการเฟ้นหาคุณสมบัติที่องค์กรของคุณกำลังมองหา
 • การโน้มน้าวและปฏิบัติตามการตัดสินใจกลุ่ม

5x45 นาที

หลักการ Pilot Coaching และการขับเคลื่อนทีมงาน

 • การจัดการสถานการณ์: วิธีจัดการสถานการณ์โดยคำนึงจากบริบทและหน้าที่
 • เทคนิคการถ่ายทอดบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทีมงาน
 • วิธีจัดการงานบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

7x10 นาที

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์y

มากกว่า 160 บทเรียนอัพเดทห้องสมุดดิจิตัลทุกเดือนใช้งานง่ายและเอื้อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากทีมที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้