DEAL® ทักษะการต่อรอง

โปรแกรมอบรม DEAL® ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้พนักงานขาย ประเมินอำนาจการต่อรองทางธุรกิจระหว่างบทสนทนาได้อย่างแม่นยำ และรักษาจุดยืนอย่างหนักแน่น

โปรแกรมอบรม DEAL® ช่วยเพิ่มทักษะให้พนักงานขายเพิ่มยอดขายและกำไร

โปรแกรม DEAL® สอนให้พนักงานขายทำความคุ้นเคยกับลักษณะการต่อรองหลากหลายจากลูกค้า เพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องเผชิญกับการต่อรองที่ท้าทาย และช่วยให้พนักงานขายวิเคราะห์ BATNA หรือ “Best Alternative To a Negotiated Agreement” ในกรณีที่ลูกค้าบ่ายเบี่ยงการต่อรอง

เนื้อหาหลักของโปรแกรม DEAL® ได้แก่:

 • สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
 • เข้าใจอำนาจการต่อรองทางธุรกิจในทุกบทสนทนา
 • เตรียมพร้อมและวางกลยุทธ์การต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
 • แสดงจุดยืนในเวลาที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ
 • รักษาจุดยืนและโต้ตอบอย่างมั่นใจในสถานการณ์ที่ท้าทาย
 • Defend your initial position (รักษาจุดยืน)

  เรียนรู้วิธีการเริ่มการต่อรอง สร้างบทสนทนาที่โน้มน้าว วิเคราะห์แนวทางและอำนาจการต่อรองของลูกค้า

 • Ensure the customer commits (โน้มน้าว)

  เรียนรู้วิธีวิเคราะห์การหลบเลี่ยงการต่อรองของคู่สนทนา ใช้ภาษาที่แสดงถึงทางออก แสดงจุดยืนในการขายอย่างชัดเจน และประเมินความเป็นไปได้ที่คู่สนทนาจะตัดสินใจซื้อสินค้า

 • Advance through mutual concessions (นำคู่สนทนาเข้าสู่กระบวนการขายโดยการประนีประนอม)

  เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของคู่สนทนา การประนีประนอม การใช้หลักการทางสถิติเพื่อประเมินผลลัพธ์ และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

 • Limit your efforts (ปิดการขายในระยะเวลาที่เหมาะสม)

  เรียนรู้กลยุทธ์การประนีประนอมโดยจำกัดเวลาที่ใช้ในการโน้มน้าว และปิดการขายอย่างมืออาชีพในเงื่อนไขที่องค์กรของคุณกำหนดเอง

ทำไมธุรกิจชั้นนำจึงเชื่อมั่นในโปรแกรมอบรมทักษะการต่อรอง DEAL® จาก OPTIMA Consulting Ltd.

ในฐานะผู้นำด้านกลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่ OPTIMA มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะช่วยเพิ่มผลประกอบการและกำไรให้กับบริษัทของคุณ โดยคอร์สอบรมทักษะการต่อรอง DEAL® ของเราจะช่วยให้องค์กรของคุณพิชิตเป้าหมายด้วยวิธีเหล่านี้

 • สร้างบรรยากาศที่จะช่วยคุณปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ทีมงานของคุณเข้าใจดุลย์อำนาจในการต่อรอง
 • ต่อรองอย่างเป็นแบบแผนด้วยระบบ Check point
 • ประยุกต์ใช้วิธีการต่อรองจากคอร์สอบรม DEAL® ในการทำงานจริง

เราจะอธิบายและสาธิตขั้นตอนเหล่านี้โดยละเอียดเพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ได้จริงและปิดการขายอย่างประสบความสำเร็จ

ทีมงานฝ่ายขายของคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

 • นำกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อการต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
 • สร้างความมั่นใจเพื่อต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง
 • สามารถต่อรองกับลูกค้ารายใหญ่และปิดการขายที่ท้าทายโดยเป็นฝ่ายควบคุมการเจรจา
 • แยกแยะระหว่างเป้าหมายและอำนาจการต่อรอง และการวิเคราะห์แนวทางในการพิชิตเป้าหมาย
 • เรียนรู้วิธีแก้สถานการณ์การต่อรอง
 • ประยุกต์ใช้เทคนิคการต่อรองจากคอร์สอบรม DEAL® ในการเจรจาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

โปรแกรม DEAL® เหมาะกับใคร

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทักษะการต่อรองของทีมงานฝ่ายขายเพื่อนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

คุณรู้สึกถึงแรงกดดันจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจของคุณ

ลูกค้ารายสำคัญของคุณมีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น

คุณตระหนักถึงความสำคัญของการต่อรองในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้