ที่ปรึกษาการขาย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการขายอย่างมืออาชีพ

ที่ปรึกษาของ OPTIMA พร้อมดูแลความสำเร็จในทุกขั้นตอนของคุณตั้งแต่การวางกลยุทธ์จนถึงการปฏิบัติงาน

พัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคลากรและการขาย

ทีมงานที่ปรึกษาของ OPTIMA จะวิเคราะห์กลยุทธ์การขายและศักยภาพของทีมงานฝ่ายขายของคุณ เพื่อระบุความท้าทายทางการขายสินค้าและบริการที่ธุรกิจของคุณกำลังเผชิญ หลังจากนั้นเราจะนำเสนอแนวทางเพื่อพัฒนากลยุทธ์การขาย ปรับโครงสร้างทีมงาน และออกแบบแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลที่เหมาะสำหรับพนักงานขายของคุณ

กระบวนการทำงานของเราเริ่มจากการสัมภาษณ์รายบุคคลกับผู้บริหาร กลุ่มผู้จัดการฝ่ายขาย และพนักงานฝ่ายขาย โดยใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดด้อยของบุคลากร เรายังใช้หลักการเดียวกันนี้ในงานทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยลูกค้าคัดเลือกผู้สมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย และตำแหน่งพนักงานขายที่มีความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

ส่วนหนึ่งของหลักประเมินที่เราเลือกใช้ โดยเราให้บริการทุกโปรแกรมในภาษาไทย

WORK BEHAVIOR INVENTORY (WBI)

เหมาะสำหรับการคัดเลือกและพัฒนาทักษะผู้จัดการฝ่ายขาย โดยโปรแกรมครอบคลุม 21 ทักษะหลักที่จำเป็นต่อการทำงาน


SELLING STYLES INVENTORY (SSI)

ออกแบบมาเพื่อคัดเลือกและพัฒนาทักษะพนักงานขาย โดยประเมินลักษณะและศักยภาพการขายผ่าน 15 ทักษะหลัก


CUSTOMER SATISFACTION INVENTORY (CSI)

โปรแกรมที่ช่วยองค์กรของคุณเฟ้นหาและพัฒนาทักษะพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ให้นำเสนอภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ


LEADERSHIP POTENTIAL
REPORT (LPR)

โปรแกรมประเมินที่รวมการทดสอบทางจิตวิทยาและการทดสอบด้านการพูด ต้วเลข และตรรกะเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพบุคลากรในการเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำ


OPTIMA ช่วยคุณคัดเลือกและพัฒนาพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จ

เราให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคลากรและกระบวนการขาย

keyword

บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย

ทีมงานที่ปรึกษาด้านการขายมากประสบการณ์ของเราพร้อมช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมาย

เพิ่มเติม

บริการประเมินทักษะพนักงานฝ่ายขาย

เราจะประเมินทักษะของทีมงานขายของคุณอย่างละเอียด และนำเสนอแผนพัฒนาที่ออกแบบมาเพื่อบุคลากรรายบุคคล

เพิ่มเติม

บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

เข้าถึงผู้สมัครที่มีพร้อมทั้งศักยภาพและคุณสมบัติที่องค์กรของคุณมองหา

เพิ่มเติม

บริการติดตั้งระบบ CRM

จัดระบบงานฝ่ายขายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดการขายด้วยซอฟต์แวร์ Pipedrive

เพิ่มเติม

บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก