บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย

ทีมงานที่ปรึกษาจาก OPTIMA จะวางแผนกลยุทธ์ครบวงจรที่การันตียอดขายและผลกำไรที่เพิ่มขึ้น.

เพิ่มรายได้ เติบโตอย่างก้าวกระโดด และเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้

องค์กรที่ต้องการเพิ่มยอดขายและขยายธุรกิจจำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและขั้นตอนการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นหัวใจของบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายจาก OPTIMA ทีมงานของเราไม่เพียงพร้อมวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะกับทีมงานฝ่ายขายของคุณ แต่เรายังเชี่ยวชาญในการกำหนดยอดขายและ KPI วางแผนการนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด ปฏิบัติตามแผนงานทางการตลาดของแต่ละองค์กร และแนะนำเทคนิคการเพิ่มยอดขายให้ทีมงานของคุณ

บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายของเราเริ่มจากการกำหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และร่วมงานกับทีม Sales Director และทีมผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อวางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงเพื่อนำทีมงานฝ่ายขายของคุณไปสู่ความสำเร็จ

ข้อได้เปรียบที่องค์กรธุรกิจได้รับจากบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายโดย OPTIMA:

  • ข้อมูลเชิงลึกและรายงานที่ครอบคลุมทุกมิติของทีมงานฝ่ายขายของคุณ
  • แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ทีมงานบรรลุยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานที่ปรึกษาในการเพิ่มช่องทางการขาย และการปรับปรุงยอดขาย
  • กลยุทธ์การตลาดที่ออกแบบอย่างละเอียดเพื่อแต่ละองค์กร โดยเน้นการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

กระบวนการขายของเรา

1. ประเมิน

ทีมงานที่ปรึกษาจากOPTIMA จะประเมินกระบวนการขาย ทักษะของพนักงานขาย และเป้าหมายทางการตลาดของคุณอย่างละเอียด เพื่อให้คำแนะนำที่จะช่วยพัฒนากลยุทธ์การขายของคุณ

2. วางกลยุทธ์

เราจะวางแผนการดำเนินงานที่ละเอียดและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ โดยทีมงานของเราจะทดสอบและเปรียบเทียบผลลัพธ์ของแต่ละแผน เพื่อเอื้อให้คณะผู้บริหารของคุณตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

3. ปฏิบัติงาน

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกแผนการดำเนินงานที่ต้องการ ทีมงานของเราจะเริ่มต้นปฏิบัติตามขั้นตอน โดยเราจะทำงานร่วมกับทีมงานของคุณ เพื่อให้การวางกลยุทธ์ใหม่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

4. วัดผล

เราจะประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การขายและผลงานของทีมพนักงานขายของคุณ พร้อมรายงานผลแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป้าหมายสูงสุดของเราคือความสำเร็จของคุณ

img-strategic-sales-consulting

รายงานเชิงลึกที่ช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานของทีม

บริการให้คำปรึกษาของเรายังครอบคลุมรายงานเชิงลึกที่ระบุทักษะ ศักยภาพ จุดแข็ง และจุดด้อยของบุคลากร รวมถึงแนวทางการพัฒนาในระยะสั้นและระยาว

การอบรมเพื่อสร้างแนวคิดแห่งผู้ชนะให้ทีมงานขายใน 5 ประเทศ

“ผมมองว่าการได้รับคำแนะนำเรื่องกลยุทธ์การขายและการต่อรองเป็นประโยชน์เสมอ ไม่ว่าทีมงานฝ่ายขายของคุณจะมีประสบการณ์มากหรือน้อยก็ตาม ...Read More

การอบรมเพื่อสร้างแนวคิดแห่งผู้ชนะให้ทีมงานขายใน 5 ประเทศ

Didier Nguyen
Sales Director
South East Asia at Premier Tech Chronos

สัมมนาออนไลน์เพื่อตั้งเป้าหมายและแผนการทำงาน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานขายฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19

“สัมมนาออนไลน์ของ OPTIMA เป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์และวางแผนงานของทีมงานฝ่ายขายของเราเป็นอย่างมาก ผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมสัมมนาสามารถนำมาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานขั้นต่อไป ...Read More

สัมมนาออนไลน์เพื่อตั้งเป้าหมายและแผนการทำงาน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานขายฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19

คุณสหัทยา ทองปรีชา
Managing Director
Saint-Gobain Weber Thailand

บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายของ OPTIMA เหมาะกับใคร

แผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมรอบด้านจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและทุกภาคส่วนขององค์กร

บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทีมทุกขนาด

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ManagingDirectors

เจ้าของธุรกิจ

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้