บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งทีมงานขาย

บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งทีมงานขาย

“การสร้างทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวางแผนที่ดีเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ คุณ Vincent และทีมงานใช้เวลาทำความเข้าใจ English Gang ตั้งแต่ตัวตนของเรา จนถึงกลุ่มลูกค้าของเรา ก่อนจะวางแผนการทำงานที่ชัดเจน โดย OPTIMA ช่วยดูแลตั้งแต่ด้านคอมมิชชั่น จนถึงการวางกลยุทธ์การขาย ทีมงานของเราประทับใจการร่วมงานกับ OPTIMA มาก”

Robert Kawada
Managing Director
English Gang Co., Ltd.