สามารถพูดและปฏิบัติตัวกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

March 23rd, 2022

OPTIMA ได้ให้แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกินขึ้นระหว่างการเจรจากับลูกค้า ซึ่งแนวทางเหล่านั้นก็มีประสิทธิภาพมากๆ ในสถานการณ์จริง กระบวนการคิดและการปฏิบัติของผู้เรียนนั่นได้ถูกพัฒนาขึ้นจากบทเรียนในหลักสูตร Consultative Sales ทำให้เขาสามารถพูดและปฏิบัติตัวกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ปรับเนื้อหาการอบรมและกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับธุรกิจของเรา

March 23rd, 2022

คุณ Vincent และทีมงานปรับเนื้อหาการอบรมและกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งช่วยให้ทีมงานของเราซึมซับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำบทเรียนไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อตีตลาดใหม่ ๆ ทีมงาน OPTIMA มีความเป็นมืออาชีพ และมีแนวคิดแห่งความสำเร็จ ช่วยให้ team building ของเราสนุกและมีประสิทธิภาพมากครับ

เราเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการอบรมหลังจากระยะเวลาสองเดือน

March 23rd, 2022

คุณ Vincent เรียนรู้ธุรกิจของเราอย่างรวดเร็วและปรับเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับองค์กรของเรา โดยเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคการขาย ตั้งแต่การขายสินค้าไปจนถึงการนำเสนอบริการ เราเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการอบรมหลังจากระยะเวลาสองเดือน ทีมงานของเราทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนและราบรื่นมากขึ้น และรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์

March 23rd, 2022

หลักสูตรของ OPTIMA เป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์และวางแผนงานของทีมงานฝ่ายขายของเราเป็นอย่างมาก ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนสามารถนำมาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานขั้นต่อไป ทีมงานของเราประทับใจการอบรมนี้มาก โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาและคุณภาพของการอบรม

Thanapat Pratoommase, Head of Human Resources and Finance at BRED IT

June 30th, 2021

ภาวะผู้นำเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่หลายองค์กรพูดถึงต่อเนื่องกันมายาวนาน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโรคระบาดที่ผ่านมา การร่วมงานกับ ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรของเราเรียนรู้ตั้งแต่คอนเซ็ปต์ภาวะผู้นำ ตลอดจนการนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง คอร์สอบรมของ ผสมผสานวิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียน การแบ่งปันความรู้ การระดมความคิด และการแสดงบทบาทสมมติ นอกจากนี้ ยังปรับคอร์สอบรมให้เหมาะกับความต้องการและบริบทที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรของเรา ทำให้การอบรมครั้งนี้พิเศษกว่าคอร์สอบรมภาวะผู้นำทั่วไป ผมอยากถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณ Vincent และทีมงานอีกครั้งสำหรับการวางแผนและจัดคอร์สอบรมหลักสูตร 3 วันให้กับทีมผู้บริหารของเรา

Warit Sasisech, Sales & Product Engineer at CDG Group Thailand

June 30th, 2021

ที่ผ่านมาทีมฝ่ายขายของเราใช้วิธีเก็บข้อมูลลูกค้าแบบดั้งเดิมมาตลอด จนเราตระหนักได้ว่าเราต้องการแพลทฟอร์มเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดย ได้ช่วยจัดหาแพลตฟอร์ม CRM ที่เรามองหา รวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางระบบการขาย การตั้งค่าข้อมูล การกำหนดผลิตภัณฑ์ การกำหนดขั้นตอนการขาย ตลอดจนการตั้งค่า KPI โดยทุกองค์ประกอบและคอร์สอบรมถูกปรับให้เหมาะกับบุคลากรฝ่ายขายของเรา การร่วมงานกับ ครั้งนี้ช่วยผลักดันศักยภาพทีมงานของเราได้เป็นอย่างดี ทีมงาน ทุกคนมีความกระตือรือร้น และมีความเป็นมืออาชีพสูงครับ

บริการติดตั้งโปรแกรม CRM และการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานขายใน 3 ประเทศ

August 20th, 2020

“การทำงานในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น สำคัญมากที่ต้องมีทีมงานขายที่เข้าใจเงื่อนไขตลาดและปัญหาของลูกค้า แน่นอนว่าประสบการณ์ในสายงานมีประโยชน์มาก แต่หลายครั้งอาจไม่เพียงพอ ต้องขอขอบคุณทีมงาน ที่ช่วยให้วางรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนและติดตั้งระบบที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพให้กับทีมงานขายของเรา

Cavagna มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดสำหรับลูกค้าหลายกลุ่ม ดังนั้นความท้าทายของเราจึงหลากหลาย คุณ Vincent เรียนรู้ธุรกิจของเราอย่างรวดเร็วและปรับเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับองค์กรของเรา โดยเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคการขาย ตั้งแต่การขายสินค้าไปจนถึงการนำเสนอบริการ

เราประทับใจความรวดเร็วและยืดหยุ่นในการทำงานของคุณ Vincent และทีมงาน ถึงแม้สถานการณ์ COVID-19 จะทำให้เราต้องทำงานออนไลน์ ทีมงานของเราร่วมอบรมบนแพลทฟอร์มออนไลน์ แอพพลิเคชัน และการอบรมแบบรายบุคคลผ่านวีดีโอ

เราเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการอบรมหลังจากระยะเวลาสองเดือน ทีมงานของเราทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนและราบรื่นมากขึ้น และรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ในอนาคต Cavagna ยังมีแพลนจะร่วมงานกับ ในการติดตั้งโปรแกรม CRM และการอบรมทีมงานของเราในเวียดนามและมาเลเซีย”

การอบรมเพื่อสร้างแนวคิดแห่งผู้ชนะให้ทีมงานขายใน 5 ประเทศ

April 21st, 2020

“ผมมองว่าการได้รับคำแนะนำเรื่องกลยุทธ์การขายและการต่อรองเป็นประโยชน์เสมอ ไม่ว่าทีมงานฝ่ายขายของคุณจะมีประสบการณ์มากหรือน้อยก็ตาม คุณ Vincent และทีมงานปรับเนื้อหาการอบรมและกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งช่วยให้ทีมงานของเราซึมซับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำบทเรียนไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อตีตลาดใหม่ ๆ ทีมงาน มีความเป็นมืออาชีพ และมีแนวคิดแห่งความสำเร็จ ช่วยให้ team building ของเราสนุกและมีประสิทธิภาพมากครับ”

สัมมนาออนไลน์เพื่อตั้งเป้าหมายและแผนการทำงาน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานขายฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19

April 21st, 2020

“สัมมนาออนไลน์ของ OPTIMA เป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์และวางแผนงานของทีมงานฝ่ายขายของเราเป็นอย่างมาก ผลลัพธ์ที่ได้จากการร่วมสัมมนาสามารถนำมาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานขั้นต่อไป โดยต้องขอขอบคุณอาจารย์อาครเป็นพิเศษ สำหรับแรงบันดาลใจและความเข้าใจที่อาจารย์มอบให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกราย ทีมงานของเราประทับใจการสัมมนามาก โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาและคุณภาพของการอบรม”

บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย และการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมงานขาย

February 28th, 2020

B-Accounting เลือกร่วมงานกับ สำหรับโปรเจ็คอบรมทีมงานฝ่ายขายเป็นระยะเวลา 3 เดือน เราประทับใจคุณภาพของการอบรมเป็นอย่างมาก รวมถึงประสิทธิภาพที่เห็นได้ในผลงานของฝ่ายขายที่พัฒนาขึ้น นอกจากเทคนิคการขายพื้นฐาน เรายังขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องการจัดการงานขายที่ แบ่งปันกับทีมงานบริหารของเรา

คุณ Vincent ปรับปรุงจุดอ่อนและส่งเสริมจุดแข็งของเราได้อย่างรอบด้าน ตั้งแต่การบริหารทีมงานขาย รวมถึงการตั้ง KPI และติดตั้งโปรแกรม CRM

ถ้าบริษัทของคุณยังไม่มี Commercial Director ที่มีประสบการณ์ ผมขอแนะนำ ในฐานะบริษัทที่ส่งมอบผลงานคุณภาพเหนือความคาดหมายที่เรามีตอนแรก”