โปรแกรมการฝึกอบรมการเป็นผู้นำ สำหรับกลุ่มและรายบุคคล

ระยะเวลาการฝึกอบรม: 3 วัน สำหรับการฝึกอบรมกลุ่ม + การติดตามผลรายบุคคล

img-leadership-training

วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรม

 1. เป็นผู้นำที่เข้มแข็งสำหรับทีมของคุณ
  • ค้นพบรูปแบบการเป็นผู้นำตามธรรมชาติของคุณ
  • พัฒนาและสื่อสารวิสัยทัศน์ของคุณไปยังทีม
  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่น่าดึงดูดสำหรับทีมของคุณเพื่อสร้างการจัดระเบียบและความผูกพัน
  • จัดการประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างแรงจูงใจและการติดตามผลอย่างเป็นระบบ
 2. บริหารจัดการสมาชิกในทีมแต่ละคน
  • วิธีการสร้างตารางแสดงทักษะและความสามารถแบบมืออาชีพที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทีมของคุณ
  • ค้นพบและฝึกปฏิบัติวิธีการต่างๆ สำหรับการประเมินระดับแรงจูงใจและความสามารถของทีมของคุณ
  • เข้าใจวิธีการปรับรูปแบบการเป็นผู้นำของคุณให้เข้ากับคุณลักษณะของสมาชิกในทีมของคุณโดยคำนึงถึงสถานการณ์ต่างๆsituations
 3. การสอนงานในชีวิตประจำวันให้สมาชิกในทีม
  • สอนงานสมาชิกในทีมของคุณผ่านการสัมภาษณ์และการประเมินผลรายบุคคล รวมถึงการชื่นชม การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ และการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจใหม่
  • ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนงานเพื่อการพัฒนาสมาชิกในทีมของคุณอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าของเราได้แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งานการวางแผนกลยุทธ์

ในปัจจุบันธุรกิจมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ การเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสำหรับความสำเร็จในโลกของ VUCA เราได้เรียนรู้มากมายในการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ 3 วันกับ OPTIMA ปัจจุบันผู้จัดการทุกคนรู้รูปแบบการเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับตนเองผ่านรายงาน WBI และวิธีการสื่อสารและสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ บางคนเริ่มนำสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ไปปฏิบัติทันทีหลังจบการอบรม
ทางผู้ฝึกสอนเองก็มีประสบการณ์มากมายและไม่เพียงแต่ให้เทคนิคและความรู้เท่านั้นแต่ยังปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคนอีกด้วย”

Chris Regel

คุณถาวร ศรีสุวรรณศร
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดหา
บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด

การเป็นผู้นำเป็นหัวข้อสำคัญมากสำหรับหลายๆ องค์กรมาระยะหนึ่งแล้ว และตอนนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ การร่วมงานกับ OPTIMA ช่วยแนะแนวทางให้ผู้นำของเราตั้งแต่พื้นฐานของการเป็นผู้นำจนถึงการนำแนวคิดไปปฏิบัติในชีวิตจริง คอร์สอบรมของ OPTIMA ผสมผสานวิธีการเรียนการสอนต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน การแบ่งปันความรู้ การระดมสมอง และการแสดงบทบาทสมมุติ นอกจากนี้OPTIMA ยังได้รับการปรับคอร์สอบรมให้เข้ากับความต้องการและบริบทขององค์กรของเรา ทำให้การอบรมครั้งนี้พิเศษกว่าคอร์สอบรมภาวะผู้นำทั่วไป ผมอยากถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณ Vincent และทีมงานอีกครั้งสำหรับการวางแผนและจัดคอร์ส อบรมที่น่าประทับใจเป็นเวลา 3 วันแก่ผู้นำของเรา”

Chris Regel

Thanapat Pratoommase
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน
BRED IT