หลักสูตรอบรมทักษะการขายเพื่อทีมขายมืออาชีพ

หลักสูตรการขายที่มุ่งเน้นทักษะการขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยให้ทีมขายสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า ผ่านการทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มเป้าหมาย เน้นจุดเด่นของสินค้าและบริการที่ต้องการขาย ก้าวข้ามการโต้แย้ง ปิดการขายอย่างประสบความสำเร็จ และกระตุ้นการกลับมาซื้อซ้ำพร้อมการบอกต่อ

ติดอาวุธให้ทีมขายของคุณชนะใจลูกค้าและปิดการขายได้มากขึ้นด้วยหลักสูตรอมรมทักษะการขาย SELL

SELL เป็นการขายสไตล์ที่ปรึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ SELL จึงเพิ่มความได้เปรียบให้ทีมขายในตลาดที่มีความแข่งขันสูง เพราะช่วยเพิ่มพูนทักษะที่ช่วยให้ทีมงานสามารถแสดงความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการที่กำลังขาย กระตุ้นความสนใจของลูกค้าด้วยการแสดงให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับ พร้อมทั้งโน้มน้าวการตัดสินใจ และก้าวข้ามข้อโต้แย้งของลูกค้า

หัวใจของหลักการ SELL:

 • สร้างบรรยากาศให้ผู้คนอยากร่วมงานกับคุณ
 • แสดงความเชี่ยวชาญโดยการวิเคราะห์ปัญหาอย่างแม่นยำ
 • โน้มน้าวการตัดสินใจผ่านการถามคำถามที่ใช่ และการเลือกใช้คำที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าว
 • จัดการคำถามและข้อโต้แย้งเรื่องราคาอย่างราบรื่น
 • ปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • S

  เรียนรู้ทักษะการโน้มน้าวใจ ปรับแผนการขายให้เรียบง่าย และเข้าใจศิลปะการเล่าเรื่องราวความสำเร็จ

 • จับประเด็นสำคัญ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างจุดเด่นในกลยุทธ์การสร้างลูกค้าใหม่ และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน

 • เรียนรู้การจำแนกแรงจูงใจในการซื้อของลูกค้า ถกเถียงอย่างมีกลยุทธ์ และก้าวข้ามการโต้แย้งที่รุนแรงอย่างประสบความสำเร็จ

 • สรุปการขาย โน้มน้าวลูกค้าสู่ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการตัดสินใจ และเป็นนักขายที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

หลักสูตร SELL เหมาะกับใคร

นักธุรกิจในภาคส่วนที่มีการแข่งขันสูง ที่ต้องการสร้างเสริมกลยุทธ์การขายที่แข็งแกร่งและพัฒนาทักษะให้ทีมขาย

บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทีมทุกขนาด

ผู้จัดการฝ่ายขาย

Managing Directors

เจ้าของธุรกิจ

เหตุผลที่องค์กรธุรกิจชั้นนำเลือกหลักสูตรอบรมทักษะการขาย SELL จาก OPTIMA Consulting Ltd.?

OPTIMA Consulting Ltd. เชื่อว่าไม่มีสูตรอบรมทักษะการขาย หรือรูปแบบเวิร์คช็อปตายตัวที่สามารถตอบโจทย์ทุกองค์กร เราผ่านการร่วมงานกับองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ และความต้องการของทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลกำไร และขยายฐานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เพียงเล่าให้ทีมงาน OPTIMA ฟังถึงเป้าหมายยอดขายระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร ความต้องการ รวมถึงความท้าทายที่ทีมขายกำลังเผชิญ โค้ชมากประสบการณ์ของเราจะพัฒนาหลักสูตรอบรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ โดยประยุกต์ทั้งเวิร์คช็อป เนื้อหาออนไลน์ และวิธีการสอนที่ได้รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพ ให้ทีมขายของคุณพัฒนาทักษะพร้อมผลลัพธ์ที่จับต้องได้

หลักสูตรอบรมทักษะการขายของ OPTIMA จะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้ทีมขายของคุณ:

 • แนะนำผลิตภัณฑ์และปิดการขายอย่างเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
 • เข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านกลยุทธ์ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดการข้อโต้แย้ง และการต่อรองที่ท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
 • ประยุกต์ใช้ทักษะและคำแนะนำรายบุคคลจากหลักสูตรอบรมทักษะการขาย SELL ในการทำงาน

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้