คอร์สเรียนการวางแผนเชิงกลยุทธและกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน

img-stagegic-planning

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบสำคัญ
 • เข้าใจวิธีสร้าง สื่อสาร และปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างประสบความสำเร็จ
 • สร้างแผนกลยุทธ์สำหรับแผนกของคุณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบสำคัญ
  • กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลักสำหรับแผนกของคุณ
  • ทำความเข้าใจสถานะปัจจุบัน เป้าหมายในอนาคต วิธีการบรรลุเป้าหมาย และวิธีวัดความคืบหน้า
  • เรียนรู้การวิเคราะห์ SWOT การทำงบประมาณ การตั้งเป้าหมายที่เป็นเชิงรุก (SMART goals) แผนปฏิบัติการ และการประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแผนก
 2. วิธีสร้าง สื่อสารและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างประสบความสำเร็จ
  • ค้นพบแหล่งข้อมูลในการสร้างแผนกลยุทธ์
  • มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนกลยุทธ์ประสบความสำเร็จ
  • กุญแจสู่ความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ - เรียนรู้กระบวนการทีละขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจากระดับสูงไปสู่การดำเนินการในระดับล่าง
 3. สร้างแผนกลยุทธ์สำหรับแผนกของคุณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท
  • ตัวอย่างกรณีศึกษาจริงเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • ใช้กรอบแนวทางการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับประกันความสำเร็จในการออกแบบ งบประมาณและการนำไปปฏิบัติ
  • กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และเครื่องมือการวัดผลเพื่อให้มั่นใจว่าแผนดำเนินไปอย่างราบรื่น และจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเมื่อจำเป็น

ลูกค้าของเราได้แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งานการวางแผนกลยุทธ์

OPTIMA ได้สร้างความประทับใจอย่างมากในการเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในการทบทวนกลยุทธ์ของเรา ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอันกว้างขวางของ Gene แนวทางในหัวข้อเกี่ยวกับกลยุทธ์ และการเตรียมการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำให้การประชุมมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ อีกทั้งการสรุปแผนงานและการดำเนินงานของเขาก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกัน

Chris Regel

John Clare
Managing Director
Hafele

“นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเราในแง่ของการปลูกฝังจิตวิญญาณด้านการขาย และการพัฒนาความสามารถด้านการขายในบุคลากรหนุ่มสาวของเรา OPTIMA ได้นำเสนอแนวทางที่น่าสนใจในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมาก กระบวนการคิดและพฤติกรรมของผู้เรียนทุกคนก็ได้รับการตอบสนองจากบทเรียนในหัวข้อการขายเชิงที่ปรึกษา ทำให้พวกเขาสามารถพูดได้อย่างดีและแสดงการกระทำที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้รับความสนุกสนานในขณะที่ได้รับการอบรมในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีอารมณ์ขันและผู้สอนมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง หนึ่งในส่วนที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมาคือทีมสนับสนุนที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี โดยรวมแล้ว เราพึงพอใจกับความสำเร็จและผลลัพธ์ของหลักสูตรนี้”

Chris Regel

Kajonsak Suwattanakorn
Deputy Managing Director
Siam Compressor Industry