Public Training

Prospecting Power

Great sales starts with great prospecting. To get more prospects. Learn how to get more prospects, and to win more sales.

REGISTER NOW

12 JULY 2023 | 9 AM - 5 PM

Public Training

Prospecting Power

Great sales starts with great prospecting. To get more prospects. Learn how to get more prospects, and to win more sales.

REGISTER NOW

12 JULY 2023 | 9 AM - 5 PM

หลักสูตร Consultative Selling

หลักสูตรนี้เหมาะกับ นักขาย ผู้นำทีมขาย ผู้จัดการขาย ทีมผู้บริหารการขาย ผู้ประกอบการ Telesales

รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาปรับวิธีการขายและเข้าถึงลูกค้าในฐานะ “ผู้ให้คำปรึกษา” ได้อย่างถูกวิธีและยั่งยืน

นักขาย, Tele sales

หัวหน้าทีมขาย

ผู้บริหารงานขาย

ผู้ประกอบการ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนจำกัด
รับเพียง 12 คนเท่านั้น

Descriptions

หลักสูตร: Art of Prospecting Course
ภาษา: ไทย
เวลา: 09.00-17.00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
วันที่: 12 กรกฎาคม 2566
ราคา: 12,000 บาท (Excl. VAT)
9,500 บาท (Excl. VAT)
เมื่อสมัครภายใน 30 มิถุนายน 2566
รูปแบบการเรียน: สอนสด (Onsite Training)
ระยะเวลาอบรม: 1 วัน (สอนสด)
สถานที่: อาคาร OPTIMA Consulting ชั้น 1 39/1ถนนเย็นอากาศ, แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Google maps: Click Here
Remarks: Course Consultant will contact you back within 24 hours upon your reservation

สำรองที่นั่งก่อนเต็ม!

Course Outline

In this 1 day of virtual learning, you will learn the following

1 DAY WORKSHOP

Module 1: Effective Mindset for acquiring new clients

 • Why prospecting is key element of the Sales Rep job
 • How to position yourself as an Advsisor and Partner for effective prospecting
 • It’s easy to get new clients with the right approach -> ABP: Always Be Prospecting

Module 2: How to find, qualify, and make first contact with new prospects

 • Where and how to find new prospects?
 • How to call for appointment -> positive mindset, preparation, and phone/email skills
 • How to differentiate yourself and your company -> design your elevator pitch and script

Module 3: Challenges to expect when prospecting and how to succeed

 • General issues in prospecting and finding new clients the numbers’ game
 • Specific issues related to prospects already working with competitors
 • How to overcome gatekeeper, objections and other prospecting challenges

Module 4: Prospecting strategies and Clients’ classification

 • How to classify your accounts by order of importance
 • How to plan your time between prospecting and clients’ management
 • Strategies for activity measurement and consistent target achievement

Conclusion and Next steps:

 • Commitment to Prospecting targets, with KPI monitoring & Follow-up
 • Prospecting dashboard and measurement tools to put in place for monitoring performance

Course Trainers

เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานขาย

Ajarn Aekorn

 • ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์กว่า 10 ปีในฐานะวิทยากรโปรแกรมอบรมทักษะการขาย เชี่ยวชาญด้านการโค้ช การสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะผู้นำ

Ajarn Aekorn

 • ปริญญาโทจาก ISEM Business School Practitioner
 • ประสบการณ์กว่า 20 ปีในฐานะผู้บริหารด้านการขายและการวิเคราะห์ในหลากหลายตำแหน่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา

Ajarn Trimin

 • ปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผ่านการรับรองในฐานะ Professional Certified Coach จาก International Coach Federation (ICF)
 • ธุรกิจที่เชี่ยวชาญ: ธนาคาร, โทรคมนาคม, ปิโตรเคมี, ยานยนต์

What You Will Learn

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรฯ นี้

01

เทคนิคการประเมินลูกค้าและหาวิธีการพูดให้สะกดความสนใจอยู่กับเรา

02

สื่อสารอย่างไรให้สินค้า/การบริการของเราได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด

03

สร้างสิ่งแวดล้อมการติดสินใจด้วยการถามคำถามและใช้วลีในบริบทที่ถูกต้อง

04

เคล็ดลับการรับมือกับคำถามเรื่องราคาและแก้ข้อโต้แย้ง

05

หลักการปรับแต่งการพูดนำเสนอขาย (Sales Pitch) ให้เฉียบคม

Recent Courses

หลักสูตรอบรม Consultative Selling ของเรามีบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา วิทยากรผู้สอนมาจากสายงานขาย สลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้จากประสบการณ์โดยตรงกับผู้เรียน

How Do Companies Perceive Us

Check out employers’ feedback upon employees’ course completion

เป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์

หลักสูตรของ OPTIMA เป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์และวางแผนงานของทีมงานฝ่ายขายของเราเป็นอย่างมาก ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนสามารถนำมาใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานขั้นต่อไป ทีมงานของเราประทับใจการอบรมนี้มาก โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาและคุณภาพของการอบรม

เป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์

Sahattaya Thongpreecha
Managing Director
Saint-Gobain Weber Thailand

เราเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการอบรมหลังจากระยะเวลาสองเดือน

คุณ Vincent เรียนรู้ธุรกิจของเราอย่างรวดเร็วและปรับเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับองค์กรของเรา โดยเนื้อหาครอบคลุมเทคนิคการขาย ตั้งแต่การขายสินค้าไปจนถึงการนำเสนอบริการ เราเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการอบรมหลังจากระยะเวลาสองเดือน ทีมงานของเราทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนและราบรื่นมากขึ้น และรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เราเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการอบรมหลังจากระยะเวลาสองเดือน

Manuel Sguazzi
Managing Director
Cavagna Group Asia

ปรับเนื้อหาการอบรมและกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับธุรกิจของเรา

คุณ Vincent และทีมงานปรับเนื้อหาการอบรมและกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งช่วยให้ทีมงานของเราซึมซับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำบทเรียนไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อตีตลาดใหม่ ๆ ทีมงาน OPTIMA มีความเป็นมืออาชีพ และมีแนวคิดแห่งความสำเร็จ ช่วยให้ team building ของเราสนุกและมีประสิทธิภาพมากครับ

ปรับเนื้อหาการอบรมและกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับธุรกิจของเรา

Didier Nguyen
Sales Director
South East Asia Premier Tech Chronos

สามารถพูดและปฏิบัติตัวกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

OPTIMA ได้ให้แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกินขึ้นระหว่างการเจรจากับลูกค้า ซึ่งแนวทางเหล่านั้นก็มีประสิทธิภาพมากๆ ในสถานการณ์จริง กระบวนการคิดและการปฏิบัติของผู้เรียนนั่นได้ถูกพัฒนาขึ้นจากบทเรียนในหลักสูตร Consultative Sales ทำให้เขาสามารถพูดและปฏิบัติตัวกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

สามารถพูดและปฏิบัติตัวกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

Kajonsak Suwattanakorn
Deputy Managing Director
Siam Compressor Industry

We have worked closely with more than 45+ renowned companies to
sharpen their sales skills as their trusted training provider
Are you ready to sharpen your Art of Prospecting skills with us?

Our course is now open for registration for those who are eager to scale up progressively and unleash their potential to become professional sales consultants which will expedite your career growth as a person

สำรองที่นั่งก่อนเต็ม!