Presale กับ Sale ต่างกันอย่างไร

Presale กับ Sale ต่างกันอย่างไร

ตำแหน่งของ Presales กับ Sales มีบทบาทและหน้าที่บนโลกธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แม้ทั้ง 2 ตำแหน่งจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์เหมือนกันก็ตาม วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Presale (พรีเซล) กับ Sale ให้ชัดเจนมากขึ้น

Presale (พรีเซล) คืออะไรและมีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง

Presale คือ ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนก่อนการขาย ที่จะเน้นไปที่การเตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูลให้ลูกค้า

บทบาทและหน้าที่หลักของ Presales คือ การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการนั้น เพื่อให้สามารถหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการมากที่สุด ตำแหน่ง Presales จะมีหน้าที่เข้าร่วมในขั้นตอนการขายเพื่อให้ข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ที่จำเป็นในขณะที่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ตำแหน่ง Presales จะต้องสื่อสารความรู้และข้อมูลทางเทคนิคกับลูกค้าอย่างชัดเจน โดยจะต้องอธิบายสิ่งที่ซับซ้อนให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายๆ อีกทั้งยังต้องช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการว่าเหมาะสมและตรงกับความต้องการของพวกเขา

Sales คืออะไรและมีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้าง

Sales คือ ตำแหน่งงานที่มุ่งเน้นการขายและสร้างกำไรให้แก่องค์กรเป็นหลัก

บทบาทและหน้าที่หลักของ Sales คือ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เน้นการเจรจาและสร้างกระบวนการขายสินค้าหรือบริการโดยตรงกับลูกค้า Sales จะทำหน้าที่ในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดเพื่อสร้างข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุด

อีกทั้งยังจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จะนำเสนออย่างละเอียด มีทักษะในการขาย ตรวจสอบการสั่งซื้อ นำเสนอราคา สร้างมูลค่าและบริการหลังการขาย โดยมุ่งเน้นการสร้างยอดขายและผลกำไรที่ดีได้

Presales กับ Sales แตกต่างกันอย่างไรบ้าง

  • การสื่อสาร – สำหรับ Presales จะเน้นสื่อสารกับลูกค้าในส่วนของการให้ความรู้ด้านเทคนิค และ Sales จะต้องมีทักษะในการชักชวนและสื่อสารให้ลูกค้าสนใจทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ
  • กระบวนการขาย – ตำแหน่ง Sales จะมีหน้าที่หลักในกระบวนการขาย ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการซื้อขาย ส่วน Presales จะมีหน้าที่เพียงให้ข้อมูลที่จำเป็นในขณะที่ทำการซื้อขายเท่านั้น
  • การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า – ในขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของลูกค้า Presales จะมีหน้าที่ช่วยในส่วนของการหาข้อมูลและวางแผนการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ส่วน Sales จะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อมอบข้อเสนอที่เหมาะสม และทำให้ลูกค้าสนใจข้อเสนอนั้นๆ ให้มากที่สุด

สรุปได้ว่า Presales และ Sales มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย Presales มุ่งทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลเชิงเทคนิคและช่วยให้ลูกค้าเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ Sales จะมีหน้าที่ที่มุ่งเน้นไปที่การชักชวนและมอบข้อเสนอที่น่าสนใจและเหมาะสมสำหรับลูกค้ามากที่สุด


Leave a comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *