หลักสูตรการสอนงานและการเป็นผู้ฝึกสอน

ระยะเวลา : 1 หรือ 2 วัน

img-coaching-skills

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เข้าใจทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับการสอนงาน
 • เรียนรู้การมีทัศนคติแห่งชัยชนะในการรับผิดชอบฐานะผู้สอนงาน
 • พัฒนาทักษะการสื่อสาร
 • เรียนรู้เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. การยอมรับทัศนคติที่ถูกต้องของผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจวิธีคิดและการรับรู้ของผู้คน เห็นคุณค่าของความแตกต่างในการคิด เรียนรู้ว่าความคิดและอารมณ์เชื่อมโยงกับพฤติกรรมโดยตรง เพื่อปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นกับบุคลิกภาพที่แตกต่างของผู้รับการสอนงาน
  • เรียนรู้วิธีการจัดการสภาวะ (อารมณ์) ของตนเอง เพื่อพัฒนาความมั่นใจทันทีและสภาวะสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อผลลัพธ์ของการสอนงาน
  • เรียนรู้วิธีการรับผิดชอบในฐานะผู้สอนงานและหยุดการโยนความผิด
 2. เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมโยงกับผู้รับการสอนงาน ซึ่งจะนำไปสู่การที่ผู้รับการสอนงานเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่อผู้สอนงาน
  • เรียนรู้วิธีการสร้างความไว้วางใจและทำให้ผู้รับการสอนงานรู้สึกผ่อนคลายกับผู้สอนงาน โดยใช้เทคนิคการจับคู่และการสะท้อนกลับด้วยวิธีการสื่อสาร - ภาษากาย น้ำเสียง และคำพูด
  • เรียนรู้เทคนิคในการแสดงความไม่เห็นด้วยโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์/สัมพันธภาพกับผู้รับการสอนงาน
  • เรียนรู้กรอบการสอนงาน A.G.O.W.A.L
   • A = พัฒนาความตระหนัก
   • G = เป้าหมายสำหรับการสอนงานครั้งนี้
   • O = อุปสรรคและโอกาส
   • W = แนวทางดำเนินต่อไป
   • A = การกระทำ
   • L = บทเรียนที่ได้รับ