หลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ระยะเวลา: 1 วัน

img-creative-thinking

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เรียนรู้และมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
 • รับผิดชอบและมีความรับผิดชอบในการคิดสร้างสรรค์กับงาน
 • เรียนรู้เทคนิคในการสร้างความคิดสร้างสรรค์

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. การยอมรับทัศนคติเชิงบวกของนักคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ
  • กลไกของจิตใจ: เข้าใจตัวกรองของจิตใจเพื่อตระหนักถึงตัวกรองเหล่านี้ (การตัดทอน การบิดเบือน และการกล่าวอ้าง) ที่ทำให้เราแก้ไขปัญหาผ่านกรอบความคิดตามโปรแกรมที่คุ้นเคย
  • เป็นฝ่ายรุกและรับผิดชอบในการคิดสิ่งใหม่ๆ ในการจัดการกับสถานการณ์แทนที่จะตำหนิผู้อื่นหรือรอคอยให้คนอื่นมาแก้ปัญหา
  • การกำหนดกรอบใหม่: ประยุกต์ใช้เทคนิค สามารถมองปัญหาหรือความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโต สร้างความหมายเชิงบวกจากเหตุการณ์ "เลวร้าย" เหล่านี้ ความคิดเชิงบวก = ผลลัพธ์เชิงบวก
 2. เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคคำสุ่ม: เรียนรู้จากคำที่สุ่มเลือกและสร้างความหมายจากคำนั้น ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข
  • เทคนิคการเปรียบเทียบ: เรียนรู้จากการเปรียบเทียบโดยมองคนในอุตสาหกรรมอื่นหรือสายงานอื่น และดูว่าทักษะของคนเหล่านั้นสามารถนำมาใช้และประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้อย่างไร
  • เทคนิคการเขียนสมอง: ระดมสมองโดยเขียนลงบนกระดาษและสลับกันเพิ่มความคิดเห็นลงในหัวข้อ - ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงแนวโน้มที่จะตัดสินความคิด ซึ่งมักขัดขวางความคิดสร้างสรรค์
  • แผนผังความคิดช่วยในการจัดโครงสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ การเข้าใจ การสังเคราะห์ การระลึก และการสร้างความคิดใหม่ๆ