Halifax Solutions

OPTIMA คือพาร์ทเนอร์ของ Halifax Consulting เราพร้อมมอบบริการอบรมทักษะมาตรฐานสากลให้ลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พัฒนาทักษะการขาย การต่อรอง และการจัดการของทีมงานของคุณ

เป้าหมายหลักของ OPTIMA คือการส่งมอบคอร์สอบรมจาก Halifax ที่ได้มาตรฐานสากล ให้องค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาทีมงานฝ่ายขาย เราผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนและโปรแกรมบทเรียนออนไลน์ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรของคุณมีส่วนร่วมกับการอบรม และได้รับแรงบันดาลใจและแรงผลักดันจากความท้าทายของบทเรียน

ทีมที่ปรึกษาของ OPTIMA มีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานที่สำนักงานใหญ่ Halifax Consulting ในทวีปยุโรปกำหนด และพร้อมมอบบริการเทรนนิ่งที่เหมาะกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยใช้ภาษาของประเทศดังกล่าว เราใช้กระบวนการที่ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วม โดยเน้นทักษะการขาย การต่อรอง และเทคนิคการบริหารจัดการทีมที่จะช่วยให้พนักงานขายของคุณพัฒนาทั้งแนวคิดและทักษะที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

LEAD, DEAL, BOSS, KAM, และ 5O/5I คือโปรแกรมหลักของเรา:

LEAD®

ทักษะการขาย

ดึงความสนใจลูกค้า
สร้างความประทับใจด้วยความรู้เฉพาะทาง
โน้มน้าวการตัดสินใจ
ก้าวข้ามการปฏิเสธการซื้อสินค้าและบริการ

เพิ่มเติม

DEAL®

ทักษะการต่อรอง

เพิ่มความมั่นใจ
เพิ่มยอดขาย
เพิ่มกำไร
เจรจาเชิงรุก

เพิ่มเติม

BOSS®

ทักษะการจัดการ

ประยุกต์ใช้กับทีมงาน
วิเคราะห์จุดแข็งของบุคลากร
ส่งเสริมการแข่งขัน
สนับสนุนให้บุคลากรไปถึงเป้าหมาย

เพิ่มเติม

STAR®

แนวคิดแห่งความสำเร็จ

ตั้งเป้าหมายและแก้ปัญหา
เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
พัฒนาสมาธิและความสามารถในการจดจ่อ
จัดการอุปสรรคอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มเติม

KAM

Key Account Management

ประเมินกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงต่อองค์กร
นำเสนอคุณค่าและข้อแตกต่าง
นำเสนอแนวคิดที่มีประโยชน์ในที่ประชุม
รู้ทันการต่อรองที่อาจส่งผลเสียต่อองค์กร

เพิ่มเติม

5O/5I

Telesales Skills

เทคนิคการสื่อสารเมื่อรับสายและโทรออก
สร้างความประทับใจแรกที่ดี
เพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ
กำหนดทิศทางบทสนทนา

เพิ่มเติม

“Blended Learning” การเรียนรู้แบบผสมผสาน

OPTIMA ผสมผสานการอบรมในห้องเรียนของ Halifax Solutions เข้ากับคอร์สออนไลน์หลากหลาย

img-scope-of-training

ขอบเขตของการอบรม

คอร์สเรียนของเรายึดหลัก Blended Learning ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Halifax Solutions เอื้อให้ OPTIMA จัดอบรมผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและการบรรยายผ่านวีดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้ภาษาไทย

การอบรมรูปแบบดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกและความยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่ให้กับบุคลากรที่เข้าอบรม โดยสามารถเรียนรู้ร่วมกันในออฟฟิศ หรือเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อสะดวก

นอกเหนือจากความสะดวกแล้ว Blended Learning ยังพัฒนารูปแบบการอบรมบุคลากร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรธุรกิจ

พัฒนาพนักงานขายที่มีทักษะรอบด้านและพร้อมเป็นส่วนสำคัญบนเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ

โปรแกรมของเราครอบคลุมมากกว่าการเพิ่มทักษะการขายและทักษะการต่อรอง


STAR แนวคิดแห่ง
ความสำเร็จ

เพิ่มเติม


การรักษาฐานลูกค้า

เพิ่มเติม


ทักษะการขายทาง
โทรศัพท์

เพิ่มเติม

ตัวเลขความสำเร็จของ Halifax

1990

ก่อตั้ง ณ กรุงปารีส,
ประเทศฝรั่งเศส

1

จำนวนสำนักงาน
ทั่วโลก

1

จำนวนผู้ให้คำปรึกษาด้านการขายทั่วโลก

1

ภาษาที่ใช้ในการอบรม เช่นภาษาไทย จีน และอีกแปดภาษายอดนิยม

100

ลูกค้าปัจจุบันในหลากหลายอุตสาหกรรม

โปรแกรมอบรมทักษะการขายที่ออกแบบสำหรับแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ

เพื่อองค์กรชั้นนำนับร้อยทั่วโลก