ทักษะการเจรจาต่อรอง

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน

img-negotiation-skills

วัตถุประสงค์

  • เตรียมพร้อมสำหรับการเจรจาต่อรองเช่นเดียวกับนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ
  • รู้วิธีประเมินสมดุลอำนาจและใช้ให้เป็นประโยชน์
  • เตรียมการเจรจาต่อรองด้วยเมตริกซ์ "จุดตรวจสอบ"
  • สามารถระบุและรับมือกับ "กับดัก" ของผู้ที่ซื้อยากได้
  • ปกป้องข้อเสนอของคุณเพื่อให้คู่เจรจาตกลงที่จะทำข้อตกลงที่มีกำไร
  • เรียนรู้ขั้นตอนของวิธี NEGO สำหรับการเจรจาต่อรองที่มีกำไรมากขึ้น

ปรัชญาการสอน

  • บทบาทสมมุติในกรณีศึกษาเชิงปฏิบัติอย่างเข้มข้น
  • ระดมสมองและการทำงานเป็นทีม
  • ส่งมอบข้อโต้แย้งในการปกป้องจุดยืนและข้อยกเว้นที่จะขอเป็นการตอบแทน