หลักสูตรทักษะการนำเสนอในประเทศไทย

ระยะเวลา : 1 หรือ 2 วัน

img-presentation-skills

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • พัฒนาความมั่นใจในการนำเสนอ - ความหลงใหลและความมั่นใจ
 • ความแข็งแกร่งทางจิตใจและอารมณ์ และความยืดหยุ่น
 • โครงสร้างและกระบวนการในการสร้างเนื้อหาและสไลด์พาวเวอร์พอยท์
 • มีความคมกริบ ผ่อนคลาย และมีพลังงานในการนำเสนอ (ภาษากาย การใช้น้ำเสียง การเลือกใช้คำพูด)
 • เคล็ดลับในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังเพื่อรักษาสายตาของผู้ฟังไปที่ผู้นำเสนอ
 • เคล็ดลับในการจัดการกับผู้ฟังที่เข้าถึงได้ยาก

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. สร้างทัศนคติที่ทรงพลังของผู้นำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจวิธีคิด การรับรู้ และเห็นคุณค่าของความแตกต่างในการคิด ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและสามารถจัดการกับพฤติกรรมที่แตกต่างของผู้ฟังได้
  • รู้ว่าความคิดและอารมณ์ของเราเชื่อมโยงกับพฤติกรรมโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจว่าพฤติกรรมของผู้นำเสนอที่มีประสิทธิภาพจะถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร จึงจำเป็นต้องวางรากฐานที่มั่นคงเกี่ยวกับทัศนคติและวิธีควบคุมอารมณ์ของคุณในฐานะผู้นำเสนอ
  • เข้าใจกลไกของอารมณ์ของคุณ เพื่อที่คุณจะรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่คุณนำเสนอโดยเลือกที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้
  • เรียนรู้เครื่องมือในการกำหนดกรอบเหตุการณ์เชิงลบให้เป็นการเรียนรู้เชิงบวก ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างการนำเสนอ คุณสามารถเลือกที่จะมองสถานการณ์ในแง่บวกได้เสมอ
 2. การสร้างเนื้อหาในการนำเสนอ
  • รู้จักผู้ฟัง ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ วิธีการรวบรวมเนื้อหา และวิธีการจัดระเบียบการนำเสนอของคุณ
  • รู้วิธีการเพิ่มความหลากหลาย ความน่าสนใจ และจุดเน้น
  • สร้างสไลด์พาวเวอร์พอยท์ของคุณ – เพิ่มภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แบบฝึกหัด บทบาทสมมติ ฯลฯ
  • รู้วิธีจัดการกับการคัดค้านโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์กับผู้ฟัง