หลักสูตรกลยุทธ์และการฝึกอบรมการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา : 1 วัน

img-time-management

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • ระบุปัญหาของคุณในด้านการบริหารเวลาได้อย่างชัดเจน
 • เข้าใจหลักการของการบริหารเวลา
 • ใช้วิธีการที่ง่ายและเป็นรูปธรรมในการปรับปรุงทักษะการบริหารเวลาของคุณ

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. คำถามวิเศษ 2 ข้อ
  • การทบทวนตนเองเป็นรายบุคคลโดยมุ่งเน้นที่คำถามวิเศษ 2 ข้อสำหรับการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
   • ถ้าคุณมีเวลามากขึ้น คุณจะทำอะไรที่คุณไม่ได้ทำในปัจจุบัน?
   • ทัศนคติของคุณเป็นอย่างไร และคุณทำอะไรเมื่อคุณบริหารเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ?
  • แบ่งปันความคิดเห็นที่ดีที่สุด
 2. กฎเวลา 6 ข้อ
  • ค้นพบกฎเวลา 6 ข้อ: พาร์กินสัน, เมอร์ฟี, คาร์ลสัน, พาเรโต, อิลลิช และลาบอริท/ไอเซนฮาวเวอร์
  • วิธีการนำกฎ 6 ข้อไปปฏิบัติ
 3. กฎทองคำ 3 ข้อสำหรับการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
  • “กินเมื่อคุณกิน และนอนเมื่อคุณนอน” หรือวิธีเพิ่มพลังการรวบรวมความคิด
  • “กินกบตัวนั้นซะ” หรือวิธีมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การส่งผลกระทบสูงสุดของคุณ
  • “การทำในสิ่งโง่เขลาอย่างยิ่งใหญ่...เป็นเรื่องโง่เขลา” หรือวิธีจัดการกับงานไม่จำเป็นที่คุณใช้เวลาอยู่
 4. แผนการดำเนินการส่วนบุคคล
  • จัดเตรียมแผนปฏิบัติการส่วนบุคคลสำหรับการบริหารเวลาที่ดีขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร