STAR® แนวคิดแห่งความสำเร็จ

โปรแกรมอบรม STAR® ช่วยให้พนักงานขายรักษาความมั่นใจ ความมุ่งมั่นและแนวคิดบวกในสถานการณ์ที่ท้าทาย

การเข้าอบรมโปรแกรม STAR® ช่วยให้พนักงานขายพัฒนาแนวคิดแห่งความสำเร็จ

โปรแกรม STAR® เอื้อให้หัวหน้าและทีมงานฝ่ายขายพัฒนาและรักษาแนวคิดแห่งความสำเร็จ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์วินัยและการฝึกฝนของนักกีฬาเข้ากับการขาย การสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองเมื่อเผชิญความไม่มั่นคงทางการงาน และบทบาทของร่างกายและจิตใจในทุกการต่อรองทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาหลักของโปรแกรม STAR® ได้แก่:

 • การตั้งเป้าหมายและการแก้ปัญหา
 • การเข้าใจอารมณ์พื้นฐาน
 • การเตรียมร่างกายและจิตใจก่อนเข้าประชุม
 • การพัฒนาสมาธิและความสามารถในการจดจ่อ
 • การสร้างแรงบันดาลใจอีกครั้งหลังดำเนินงานผิดพลาด
 • S

  Stimulate your motivation to win (สร้างแรงบันดาลใจเพื่อชนะ)

  เรียนรู้วิธีตั้งเป้าหมายตามหลักการ SCORE หลักการหาแรงบันดาลใจหลักของนักกีฬา และการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ

 • T

  Transform emotions into positive energy (เปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นพลังบวก)

  เรียนรู้วิธีสังเกตอารมณ์พื้นฐาน วิธีรับมือกับความกดดันจากการประชุม และจัดการกับอารมณ์อย่างชาญฉลาด

 • Activate your power of concentration (สร้างพลังแห่งสมาธิ)

  เรียนรู้วิธีพัฒนาทักษะการฟังและการสังเกต การตั้งสมาธิก่อนเข้าประชุม และการรักษากำลังใจ

 • R

  Reinforce your self confidence (พัฒนาความมั่นใจ)

  เรียนรู้วิธีการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ใช้ภาษาและการเคลื่อนไหวทางร่างกายให้เป็นประโยชน์ และสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะช่วยให้ทีมงานก้าวข้ามความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็ว

โปรแกรม STAR® เหมาะกับใคร

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งทางจิตใจของทีมงานในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

องค์กรที่ประสบความท้าทายด้านกระบวนการทำงาน

บริษัทในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

ทีมงานขายที่ต้องการแรงจูงใจ

หัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ

ทีมงานขายที่ต้องการแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุน

วิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยและพิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์

อบรมในห้องเรียนควบคู่กับการบรรยายออนไลน์การแสดงบทบาทสมมติและการฝึกซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์จริงการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุดคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากที่ปรึกษาของ OPTIMA CONSULTANT

ติดต่อเราวันนี้