หลักสูตรการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
สำหรับการเติบโต
ของธุรกิจ

หลักสูตรความเป็นผู้นำ, มีทั้งแบบ public training และ in-house workshops
สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการ

เสริมสร้างทักษะเพื่อการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

โปรแกรมอบรมทักษะความเป็นผู้นำ โดย OPTIMA มุ่งเน้นการต่อยอดศักยภาพและทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาผู้นำที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และพัฒนาแนวทางเพื่อพาองค์กรฝ่าความท้าทายในยุคดิจิตัลได้อย่างประสบความสำเร็จ

โปรแกรมของเราออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในทุกระดับ โดยหลักสูตรของเราถ่ายทอดโดยทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความสามารถ เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้เข้าอบรมทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าอบรมรุ่นใหม่ บุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

img-seminars

หลักสูตรอบรมของเราประยุกต์วิธีการเรียนการสอนที่เป็นที่นิยมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาเฉพาะ

โปรแกรมอบรมของเราปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ

บทบาทสมมติ

เราถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด

หลากหลายช่องทาง

เราใช้สื่อการเรียนการสอนหลากหลายที่รวมถึงวีดีโอ เสียง และกิจกรรมในห้องอบรม

เนื้อหาที่เพลิดเพลิน

เราถ่ายทอดบทเรียนในบรรยากาศที่สนุกและเอื้อต่อการเรียนรู้

แบบฝึกหัดหลังการอบรม

เราติดตามผลการทำแบบฝึกหัดรายบุคคลเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรู้

Digital Training Solutions ที่ล้ำหน้า

เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก